chương trình SEO tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn

chuong trinh chuot auto

Chương trình SEO tự động chuột và phím
1. Giới thiệu chương trình:

– AKAM là chương trình tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàn toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.

– Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.

– AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

– Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.

– Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.
2. Download chương trình:
AKAM
3. Hướng dẫn sử dụng:

– Chạy chương trình: chạy file AKAM.exe
chương trình, tự động chuột, bàn phím
– Đợi 3 giây bạn sẽ vào màn hình chính của chương trình AKAM
chuong trinh chuot auto
A- Tạo mới script: Khi bạn bấm vào nút này thì chương trình sẻ tạo mới một kịch bản mới.

B- Mở kịch bản: Khi bạn muốn mở một kịch bản nào đó đã được tạo từ trước thì hãy bấm vào nút này chương trình sẽ đưa bạn đến màn hình chứa danh sách kịch bản bạn đã tạo trước đó, và bạn hãy chọn kịch bản nào bạn muốn mở.

C- Lưu kịch bản: Khi bạn soạn thảo kịch bản hay sửa lại kịch bản, bạn hãy bấm vào nút này để lưu lại kịch bản của bạn.

D- Nhập từ kịch bản: Bạn bấn vào nút này để đưa những đoạn lệnh từ những kịch bản bạn đã định nghĩa trước.

E- Tùy chọn: Kích vào đây để cài đặt một số lựa chọn.

i. Ẩn chương trình AKAM khi chạy kịch bản: Khi bạn bấm nút thì chương trình AKAM sẽ thu nhỏ xuống gốc dưới cùng bên phải.

ii. Hiện thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’: Khi thực thi xong kịch bản thì sẽ hiện thị thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’.

iii. Đưa con chuột vào màn hình trước khi kích chuột: Một số trương trình cần phải đưa con chuột vào màn hình thì mới thực hiện thao tác chuột được vì dụ như: Game, Flash,…

iv. Điều khiển theo cửa sổ được chọn: Chương trình sẽ điều khiển cửa sổ mà bạn chọn, cho dù bạn duy chuyển cửa sổ được chọn chương trình vẫn điều khiển được và hoàn toàn không chiếm chuột

v. Tốc độ gõ phím là khoản thời gian gõ 2 phím liên tiếp.

vi. Thời gian nhấn và thả chuột là khoản thời gian nhấn chuột xuống và thả chuột ra.

vii. Thời gian bấm và thả phím là khoản thời gian bấm phím xuống và thả phím ra.

viii. Chờ sự tồn tại của cửa sổ là khoản thời gian chờ cửa sổ đó tồn tại.

F- Đổi giao diện ngôn ngữ: Bấm vào nút này để đổi giao diện ngôn ngữ chương trình.

G- Thu nhỏ chương trình AKAM xuống gốc phía dưới bên phải với hình con Hổ.
3. Phím nóng đặc biệt của chương trình:

– “CTRL + R”: Thực thi kịch bản.

– “CTRL + S”: Dừng thực thi kịch bản.

– “CTRL + P”: Tạm dừng thực thi kịch bản.

– “CTRL + SHIFT + I”: Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.
4. Thông tin tác giả:

– Mọi vấn đề gì có liên quan đến chương trình thì xin gởi về địa chỉ e-mail: huynhvantham@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *